Jedna žena mala v dome niekoľko hlinených sôch. Denne im prinášala obete, kľačala pred nimi a prosila ich o pomoc. Jedného dňa sa jej vnuk spýtal:

„Stará mama, prečo veríš tým sochám z hliny?“

„Netáraj,“ odpovedala mu stará mama, „sochy ťa začujú a nahnevajú sa na teba.“

Raz stará mama odišla z domu. Chlapec sa doma hral a pri hre mu jedna socha spadla a rozbila sa. Keď sa stará mama vrátila, prísne sa ho spýtala:

„Prečo si rozbil jednu sochu?“

„Keď si odišla, sochy sa začali hádať,“ odvetil chlapec.

„Klameš,“ okríkla ho stará mama. „Sochy sú z hliny, nemôžu sa vadiť.“

„Ak sa nemôžu vadiť, nemôžu sa ani hnevať,“ odpovedal chlapec.

Zdieľať tento príbeh: