Matka predstavená poučuje kandidátku Dcér kresťanskej lásky: „Jana, čoskoro uvidíš, že znášať lásku je veľmi ťažké. Ty si služobnica chudobných, dcéra lásky, vždy usmiata a dobrej nálady. Oni sú vždy tvoji páni. Páni veľmi citliví a nároční. To uvidíš. Budú ti nadávať, správať sa grobiansky, rozzúria sa na teba ako na zlodeja. Ale čím budú odpornejší a drzejší, tým im budeš preukazovať viac lásky. Ty sa nedáš strhnúť a nebudeš sa hádať. Ty budeš neporaziteľná. V tom bude tvoja veľkosť, sila i hodnota.“

Zdieľať tento príbeh: