Susanna Wesleyová, matka Johna a Charlesa Wesleyových, vytvorila zoznam pravidiel, podľa ktorých sa mali deti správať. Pravidlá zahŕňali odmeny za dobré správanie a tresty za zlé skutky. Ak sa jedno z detí previnilo a priznalo sa skôr, ako bolo prichytené, nebolo potrestané. Ak sa dieťa zo všetkých síl snažilo konať správne, povzbudzovala ho, aby v tom pokračovalo. Keď niektoré z detí prichytili pri klamstve, neposlušnosti alebo hádke, za trest dostali trstenicou. Ak niekto sľúbil, že dá niečo inej osobe, táto vec sa stala jej vlastníctvom natrvalo. Ten, kto ju daroval, nemal právo ju za žiadnych okolností požadovať späť. Ďalším pravidlom bolo, že žiadne dievča nesmelo byť nútené vykonávať domáce práce skôr, ako sa naučilo dobre čítať.

Deti sa učili spievať žalmy; spievali ich štyrikrát za deň. Boli rozdelené do dvojíc – najstarší s najmladším, druhý najstarší s druhým najmladším a tak ďalej. John tvoril dvojicu s Hetty, ktorá mu každý deň pred začiatkom vyučovania prečítala jednu kapitolu z Novej zmluvy a jeden žalm a jednu kapitolu zo Starej zmluvy a na konci vyučovania ešte iný žalm.

Susanna si každý deň v týždni vzala jedno dieťa na hodinu stranou a rozprávala sa s ním o jeho duchovnom raste. Odpovedala tiež na akékoľvek otázky, ktoré malo o Biblii a teológii. John mal na túto osobnú starostlivosť vyhradený štvrtok večer. Kládol mame viac otázok ako hociktoré iné z detí. Susanna si všimla, že sa na veci díva logicky. Vážne a s úctou odpovedala na všetko, o čo sa jej sedemročné dieťa zaujímalo.

Zdieľať tento príbeh: