Istý bohatý človek mal dvoch synov. Pred smrťou im chcel rozdeliť svoj majetok. Uvedomoval si, že keby sa mali deliť sami, nebolo by to vôbec ľahké. Zavolal si notára a dal mu zoznam všetkých vecí. Do svojho testamentu napísal takéto želanie:

„Po mojej smrti nech starší syn rozdelí všetko na dve polovice a to tak, ako sa mu zdá, že to bude spravodlivé. Mladší syn má potom právo vybrať si prvý tú časť, ktorá sa mu bude viac páčiť. Tak musia byť obaja spokojní.“

Zdieľať tento príbeh: