Malý chlapec bol na návšteve u starého otca. Našiel korytnačku a chcel ju preskúmať. Korytnačka sa však stiahla do svojho panciera. Chlapec sa márne usiloval dostať ju von. Starý otec ho sledoval. Nechcel, aby chlapec ďalej trápil korytnačku.

„Poď, ukážem ti, ako ju dostaneš z panciera. Keď dáš korytnačku do tepla, čoskoro vystrčí nohy a bude kráčať.“

Starý otec povedal chlapcovi: „Ani od človeka nechci nič nasilu. Dobrom a láskou dosiahneš oveľa viac.“

Zdieľať tento príbeh: