Istému človeku sa snívalo, že prosil Boha, aby mu ukázal nebo. Boh mu povedal: „Vyhlás za nebo miesto, kde si, a vezmi k sebe ľudí, s ktorými by si chcel žiť.“

Uvidel suseda a povedal si: „To je odporný človek, s tým by som nechcel byť v nebi.“

Keď šiel po ulici, hneval sa na krik detí. „V nebi nemusia byť deti. V nebi chce mať človek pokoj aj od detí.“

Často v živote sníval o ďalekých krajinách, že je tam pekne. Na jednom dome visel plagát s nápisom: „Tretí svet potrebuje tvoju pomoc.“ Pomyslel si: „Bieda nepatrí do neba.“

Potom uvidel zahraničných námedzných robotníkov. „Ani tých nechcem do neba.“

Nakoniec ostal sám – a zistil, že je v pekle.

Keď sa ráno zobudil, bol rád, že to bol len sen. Rozhodol sa, že sa bude k svojej žene i ostatným ľuďom správať pekne.

Zdieľať tento príbeh: