Tí, čo chodia do hôr, mi dajú za pravdu, že výstup nebýva taký ťažký, ako zostup dolu. Platí to aj pre cestu života. Návrat z aktívnych rokov, keď zostupujeme dolu z vrcholu a odchádzame do dôchodku, nie je ľahký. Prináša so sebou nové starosti, ale aj nové možnosti. Toto obdobie je potrebné zvládnuť – a to pozitívne. Dokážeme to vtedy, keď si až do posledných rokov života zachováme mladé srdce. Vek života, v ktorom sa práve nachádzame, máme prijať ako Boží dar.

Staré lode, ktoré vykonali množstvo plavieb po mori a oceánoch a ktoré by už možno neobstáli v búrkach na otvorených morských diaľavách, slúžia niekedy v prístave ako kaplnka pre námorníkov. Podobne i starý veriaci človek, ktorý sa už neodvažuje vstúpiť do nepokojných búrok života, môže sa v tichom prístave svojej staroby stať miestom, kde sa niekto mladší zastaví, aby rozmýšľal o živote a o Pánu Bohu.

Zdieľať tento príbeh: