Žiaci v škole mali napísať slohovú úlohu. Desaťročná Kristína napísala slohovú úlohu na tému Matkine ruky. Učiteľka ju prečítala ostatným žiakom:

„V jednej ruke má mama žufaňu, v druhej handru, ktorou utiera stôl. V jednej ruke má fľašu, z ktorej dáva piť najmenšej sestre, druhou rukou pripravuje jedlo pre otca a ostatné deti. V jednej ruke má peniaze, ktoré dáva žobrákovi pri dverách, druhou rukou drží najmladšieho súrodenca.“

Žiaci sa pomaly začínajú usmievať. Učiteľka prestane čítať a spýta sa Kristíny: „Kristína, koľko rúk ma vlastne tvoja mama?“ Kristínu to nevyviedlo z miery a zopakovala: „Moja mama má dve ruky pre otca, dve ruky pre každé zo siedmich detí, dve ruky pre dobytok, dve ruky pre sluhu, dve ruky pre Pána Boha, dve ruky pre…, dve ruky pre… Dohromady 26 rúk.“

V triede nastalo ticho. Učiteľka povedala: „Kristína napísala najkrajšiu slohovú prácu.“

Zdieľať tento príbeh: