Za pánom farárom prišla žena. Sťažovala sa na svojho muža, že je veľmi prchký. Nedá sa s ním vydržať. Farár ju vypočul a rozmýšľal, ako jej pomôcť, aby v ich dome opäť zavládol pokoj. Poradil jej:

„Choď do kláštora a popros vrátnika, aby ti priniesol vodu z kláštornej studne. Potom choď domov. Keď príde muž domov, daj si do úst trochu vody. Zadrž ju v ústach. Potom zažiješ zázrak.“

Keď muž prišiel domov, hneď začal frflať. Žena si vypila zo zázračnej vody. Keď ju chcela podržať v ústach, musela mlčať. Keď mlčala ona, zmĺkol aj on. Prestal nadávať. Žena viackrát užila tento liek. Malo to veľký úspech. Muž sa zmenil. Dokonca začal ženu chváliť, aká je trpezlivá.

Po nejakom čase šla žena opäť za farárom, aby mu povedala o zázračnom účinku tohto lieku. Bola ním nadšená. Farár jej povedal: „Zázrak tohto lieku nespočíva v kláštornej vode, ale v tom, že si kvôli vode nemohla odvrávať.“

Zdieľať tento príbeh: