Pane Ježišu, Ty vieš, že my sami nedokážeme veriť a že naše neverné srdce sa najviac vzpiera Tvojmu posolstvu o viere. Môj Spasiteľ, Ty si začiatok i cieľ viery. Dávaš nám mnohé krásne zasľúbenia a povzbudzuješ nás stále veriť. Pomôž nám pochopiť Tvoje sľuby a dôverovať Ti. Pane, zbav nás nevery. Nech nám svetlo Tvojho slova a Tvojho Ducha svieti do srdca, aby sme poznali Tvoje láskavé srdce. Zbav nás strachu a nesmelosti. Prosím, nech nijaké nebezpečenstvo nevyvolá v nás nedôveru voči Tebe. Pomôž nám vo viere sa Ťa celou silou držať. Ak sa nám bude zdať, že si ďaleko, pomôž nám horlivo Ťa hľadať a klopať na dvere, aby sme prišli k Tebe, zostali pri Tebe a s Tebou prešli cez všetky úzkosti.

C. H. von Bogatzky

Zdieľať tento príbeh: