Keby bola Zem veľká ako minca, Slnko by bolo veľké asi ako guľa s priemerom tri metre. V súčasnosti najväčšou známou hviezdou je Canis Majoris. Táto hviezda je taká veľká, že keby bola Zem ako minca a Slnko ako guľa s priemerom tri metre, Canis Majoris by merala štyri kilometre!

Ak by bola Zem ako minca a Slnko ako trojmetrová guľa, Zem by bola vzdialená od Slnka asi na dĺžku futbalového ihriska. Keby však celá naša Slnečná sústava – Slnko so všetkými svojimi planétami – bola veľká ako minca, Slnko by bolo viditeľné len pod mikroskopom a najbližšia hviezda by bola vzdialená 90 metrov.

Keby bola celá naša galaxia veľká ako minca – nezabudnite, je to 200 miliárd hviezd – naša Slnečná sústava by bola príliš malá na to, aby sme ju videli pod bežným mikroskopom. Ostatné galaxie vo vesmíre by boli od nej vzdialené od 30 cm do 300 metrov.

Zdieľať tento príbeh: