Katarína Jagellovská bola ženou fínskeho vojvodu Vasa. Keď bol vojvoda odsúdený za velezradu na doživotný žalár, prosila švédskeho kráľa, aby mohla ísť s mužom do žalára. Kráľ sa ju snažil odhovoriť.

„Viete, že váš muž už nikdy neuvidí denné svetlo?“

„Viem,“ znela odpoveď.

„A viete aj to, že s ním nebudú zaobchádzať ako s vojvodom, ale ako s vlastizradcom?“

„Áno, viem. Ale či je slobodný alebo odsúdený, je to môj muž.“

„Ale po tom všetkom vás už k vášmu mužovi nič neviaže. Ste slobodná.“

Katarína strhla z prsta prsteň a ukázala ho kráľovi so slovami: „Veličenstvo, čítajte.“ Na prsteni boli vyryté slová: Mors sola. (Len smrť nás môže rozdeliť.)

Katarína šla skutočne s mužom do väzenia a ostala s ním, kým kráľ nezomrel a muž sa dostal znovu na slobodu.

Zdieľať tento príbeh: