Istý kňaz uverejnil v novinách takéto oznámenie: „S hlbokou ľútosťou dávam na známosť smrť farnosti sv. Štefana vo Werenfurte. Smútočná rozlúčka bude v nedeľu o 11. hodine.“

Prirodzene, kostol bol preplnený. Vo svojom kázaní kňaz povedal:

„Nemám nijakú nádej na oživenie našej farnosti. Preto chceme urobiť posledný pokus. Ráčte ísť všetci popri rakve a pozrite sa na mŕtvolu. Potom opustite kostol severnou bránou. Ak by ste si to rozmysleli, vstúpte do kostola východnou bránou. Potom môžeme slúžiť ďakovné bohoslužby.“

Farár pristúpil k rakve a otvoril ju. Všetci boli zvedaví, kto leží v rakve. Každý, kto chcel vidieť mŕtvu farnosť sv. Štefana, musel sa nahnúť nad rakvu, v ktorej bolo umiestnené zrkadlo – a uvidel seba.

Zdieľať tento príbeh: