Jedného dňa sa Sundar rozprával so skupinou hinduistov, ktorí ho pozorne počúvali. Keď skončil, niekoľko mužov zo skupiny naňho naliehalo, aby sa porozprával s ich svätcom, ktorý sedel opodiaľ na brehu rieky. Vysvetlili mu, že oni nemajú vedomosti, aby sa so Sundarom preli, ale ich svätý muž mu určite dokáže, že sa mýli. Jeden mládenec sa hneď rozbehol pre svätca. O chvíľu sa už vracal vlečúc ho so sebou.

Hinduistický sadhu, starec s tmavou, zvráskavenou tvárou pristúpil k Sundarovi a zahľadel sa mu do očí. Potom urobil niečo, čo Sundar vôbec nečakal. Namiesto toho, aby začal popierať, čo Sundar povedal, vystrel svoje dva prsty a vložil ich najprv do Sundarových úst a potom do svojich. Ľudia zatajili dych. Toto nečakali. Týmto gestom hinduistický svätec naznačil, že sa stotožňuje so Sundarovými slovami. Potom sa svätý muž otočil k zmätenému davu a vyhlásil, že všetko, čo Sundar o Ježišovi Kristovi povedal, je skutočne pravda.

Zdieľať tento príbeh: