Najprv som nereagoval kladne. Používať na vysokej škole takúto metódu! Profesor nám povedal: „Naspamäť!“ Mali sme sa naučiť naspamäť celé pasáže z jednej knihy. Boli naozaj dobré, ale aj tak… Toho profesora sme si veľmi vážili. To jediné nám bránilo, aby sme protestovali. Na prvých prednáškach nás povzbudzoval: „Citáty, ktoré sa naučíte, nikdy nezabudnete. Ovplyvnia vaše myšlienky. Pomôžu vám držať sa cesty, ktorá vás dovedie do cieľa.“ Časom som zistil, že je to pravda. Prešlo dvadsať rokov, a ja si ich dodnes pamätám. Ako príklad uvediem aspoň jeden: „Svet dnes potrebuje mužov, ktorí sa nedajú kúpiť ani predať. Mužov, ktorí sú verní svojmu svedomiu ako kompas pólu a ktorí budú stáť za pravdou, aj keby sa zrútil celý svet.“ (E. G. Whiteová)

Často mi to pomohlo viac ako liek. Bol to priamo dynamit, keď som strácal odvahu, keď prišlo pokušenie… Tieto citáty mám stále pri sebe, v mysli.

Zdieľať tento príbeh: