Istý muž sa rozhodol, že napíše listy významným ľuďom, ktorí žili v minulosti. V listoch sa chcel vyrovnať s ich názormi. Okrem iných napísal aj Ježišovi. Spomína, že v súvislosti s jeho Rečou na vrchu chcel napísať:

„Milý Ježiš, ak chceš mať nasledovníkov, nehovor blahoslavení chudobní…, blahoslavení, ktorí plačú…, blahoslavení, ktorí trpia pre spravodlivosť…, blahoslavení prenasledovaní… Kto potom pôjde za tebou? Či nevieš, že ľudia sa ženú za bohatstvom, túžia po kariére, chcú sa mať dobre a byť uznávaní?

Ale potom som si uvedomil, že práve Ježišova cesta – aby si ľudia viac vážili krásu srdca ako bohatstvo, aby boli spravodliví, bojovali proti zlu aj za cenu utrpenia – vedie k tomu, aby našli vo svete pokoj.“

Zdieľať tento príbeh: