Jeden môj priateľ mal medvedíka čistotného. Neverili by ste, ako takéto medvedie mláďa vie byť milučké. Dobylo si srdce žien i drsných chlapov. Malý medvedík sa zakrátko stal miláčikom celého okolia. Keď som nedávno tohto priateľa navštívil, medvedík tam už nebol. Môj priateľ ho predal. Pýtate sa prečo? Medvedík jednoducho dospel a začal byť nervózny. Riešil to tak, že rozhrýzol sedaciu súpravu, dvoje záclon a množstvo papúč. Navyše začal aj veľmi nepríjemne zapáchať.

Podobne to býva v našom živote s hriechom. V počiatočnom štádiu vyzerá každý hriech nevinne, ale ako silnie a rastie, mení sa na krvilačné zviera, ktoré je nielen nebezpečné, ale aj neovládateľné. Dajme si preto pozor!

Zdieľať tento príbeh: