Počas štúdia na gymnáziu najviac zapôsobil na Alberta Schweitzera riaditeľ Wilhelm Deecke. Spomína naňho takto: „Vycítili sme, že mu nejde iba o to, aby sme získali čo najviac vedomostí, ale že z nás chce vychovať skutočných ľudí.“ Aj keď riaditeľ prežíval pomerne ťažké obdobie, nedovolil, aby to žiaci nejakým spôsobom pociťovali. Ako vynikajúci učiteľ dokázal taktne upevňovať charakter svojich žiakov. Albert Schweitzer sa neučil u neho len gréčtinu a latinčinu, ale predovšetkým to, čomu hovoríme húževnatosť.

Zdieľať tento príbeh: