možno ma nepoznáš, no ja viem o Tebe všetko. Žalm 139,1

Viem, kedy ideš spať a kedy vstávaš. Žalm 139,2

Poznám Tvoje cesty. Žalm 139,3

Mám spočítané vlasy na Tvojej hlave. Matúš 10,30

Stvoril som Ťa na svoj obraz. 1 Mojžišova 1,21

Ako umelec tvorí svoje dielo, tak som ja stvoril Teba. Žalm 139,14

Vedel som o Tebe skôr, ako si sa narodil/a. Jeremiáš 1,5

Dokonca som si Ťa vybral predtým, než som stvoril svet. Efezanom 1,4

Nič som nenechal na náhodu. Môj zámer sa podaril. Izaiáš 46,10

Tvorím Tvoj príbeh, ktorý je zapísaný v mojej knihe. Žalm 139,16

Tí, čo ma nepoznajú, hovoria o mne klamstvá. Ján 8,42-44

Nie som chladný a trestajúci Boh, som dokonalou láskou, ktorú Ti túžim prejaviť. 1 Jánov list 4,16

Som Tvojím Otcom a Ty si mojím dieťaťom. 1 Jánov list 3,1

Nemusíš sa báť, vždy sa o Teba postarám. Matúš 6,31-32

Mám s Tebou plány do budúcnosti. Jeremiáš 29,11

Milujem Ťa nekonečnou láskou. Jeremiáš 31,3

Neexistuje nič, čo by Ťa odlúčilo od mojej lásky. Rimanom 8,38-39

Stále na Teba myslím. Žalm 139,17-18

Mám z Teba radosť. Sofoniáš 3,17

Môžem pre Teba urobiť oveľa viac, než si dokážeš predstaviť. Efezanom 3,20

Povzbudím Ťa v každom trápení. 2 Korinťanom 1,4

Som Ti nablízku, keď máš zlomené srdce. Žalm 34,19

Ako pastier berie do náručia svoju ovečku, tak nesiem ja Teba, keď nevládzeš. Izaiáš 40,11

Nikdy Ti neprestanem preukazovať dobro. Jeremiáš 32,40

Si mojím vzácnym vlastníctvom. 2 Mojžišova 19,5

Chcem Ti ukázať veľké veci. Jeremiáš 33,3

Jedného dňa zotriem z Tvojej tváre všetky slzy. Už nikdy nebudeš prežívať smútok. Zjavenie 21,4

Ježiš prišiel na zem, aby vzal na seba Tvoje viny. Izaiáš 53,5

Dal svoj život, aby Ťa oslobodil od hriechu. Matúš 20,28

Vzdal som sa toho, čo som miloval, aby som získal Tvoju lásku. Rimanom 8,32

Záleží na tebe, či prijmeš môj dar – Ježiša. 1 Jánov list 2,23

Moja otázka znie: Chceš byť mojím dieťaťom? Ján 1,12

Keď ma zatúžiš hľadať celým srdcom, nájdeš ma. 5 Mojžišova 4,29

Čakám na Teba. Lukáš 15,21-24

S láskou

Boh, Tvoj Otec v nebi

Zdieľať tento príbeh: