Nedávno som si kúpil nový oblek. Náš malý syn je veľmi živý. Sedeli sme pri raňajkách a ja som ho varoval: „Prosím ťa, daj pozor, aby si niečo nevylial.“ On mi chcel práve niečo povedať… a v tom okamihu som mal celý pohár pomarančového džúsu na sebe. Môj pekný nový oblek bol celý mokrý. Okamžite som vybuchol. Začal som ho biť… ale hneď som si uvedomil, čo robím. Vzal som chlapca na kolená a povedal mu: „Prepáč mi, prosím. Nechcel som ťa biť.“ Hneď som sa aj začal modliť: „Pane, odpusť mi aj ty. To, čo som urobil, nebolo správne.“

Zdieľať tento príbeh: