Albert Schweitzer maturoval 18. júna 1893. Maturitná skúška nedopadla tak, ako si to predstavoval on sám i profesori. Na vine boli jeho nohavice. Albert mal pomerne obstojné spoločenské sako, ktoré zdedil po ktoromsi príbuznom, ale chýbali k nemu nohavice. Preto sa rozhodol požičať si nohavice od strýka. Malo to však jednu chybu. Strýko bol nízky a bruchatý, synovec zas chudý a vysoký. Len čo sa zjavil medzi spolužiakmi, vyvolal búrlivý smiech. Chichot sa neutíšil ani pri slávnostnom vstupe do skúšobnej miestnosti. Pánov zo skúšobnej komisie to rozrušilo. Keď zistili, že príčinou je Schweitzer, predseda komisie si ho vzal na mušku a začal ho osobne skúšať takmer zo všetkých predmetov. Veľmi ho pohoršilo, že mu nevedel podrobne opísať, ako Homér opisuje prístav gréckeho loďstva. Ale keď prišiel rad na odborný predmet, pán predseda po desiatich minútach úplne zmenil svoj postoj k Albertovi. „Po hneve nezostala ani stopa. Prestal ma skúšať a začali sme spolu diskutovať o rozdieloch medzi gréckou a rímskou kolonizáciou,“ spomína Albert. „Napokon mi vyslovil osobitné uznanie, ktoré prikrášlilo moje inak veľmi priemerné maturitné vysvedčenie. Napokon sa všetko skončilo celkom dobre.“

Zdieľať tento príbeh: