Stará múdrosť hovorí:

Ak si postavíš dom a nasťahuješ sa doň so svojou manželkou, máte svoj BYT.

Ak si tam vezmete aj svoju vzájomnú lásku, váš byt sa zmení na spoločný DOMOV.

Ak do svojho domova pozvete aj Ježiša Krista, aby ste s ním vo viere poslušne žili, váš domov sa stane CHRÁMOM.

Ako nazveš miesto, kde bývaš? Je to byt? Alebo domov? Alebo je to chrám, kde s nami býva Pán Boh?

Zdieľať tento príbeh: