Nedeľa 13. júna 1742

O šiestej večer som poslednýkrát kázal na cintoríne v Epworthe. Ľudia prišli zo všetkých strán. Vysvetlil som im začiatok Kázania na hore. Hovoril som takmer tri hodiny. Nemohli sme sa rozísť. Nech si nikto nemyslí, že práca, ktorú koná z lásky, je zbytočná a stratená, keď hneď nevidí ovocie! Môj otec pracoval v tomto meste ako farár asi štyridsať rokov, sotva však videl plody svojej práce. Aj ja som pracoval medzi týmito ľuďmi a zdalo sa, že som sa namáhal zbytočne. Teraz sa však ukázalo ovocie. V meste bol sotva niekto, o koho by sa bol môj otec alebo ja nestaral. Semeno zasiate pred takou dlhou dobou teraz vyklíčilo a prinieslo ovocie pokánia a odpustenia hriechov.

Zdieľať tento príbeh: