Pán farár si všimol, že jeden farník, ktorý ešte nedávno horlivo chodil do kostola, začal vynechávať bohoslužby. Raz v nedeľu večer sa rozhodol, že ho navštívi. Našiel ho doma sedieť vo veľkej izbe pred kozubom.

Farár bez slova vzal lopatku a kutáč a vybral jeden žeravý uhlík. Uhlík opatrne položil na kameň pred kozub. Potom si sadol na stoličku a začal sa dívať na uhlík. Uhlík začal chladnúť a o malú chvíľu bol úplne čierny. Aj farník sa pozeral na uhlík ako pomaly dohára a chladne.

Po krátkej chvíli vstal a povedal: „Pán farár, už viem, prečo ste urobili to, čo ste urobili a čo mi tým chcete povedať. Máte pravdu. Keď sa človek odtrhne a prestane chodiť do spoločenstva, kde horí oheň Kristovej lásky, veľmi rýchlo prestane horieť a vychladne.“

Zdieľať tento príbeh: