Nedávno som sa stretol so svojím veriacim priateľom, ktorý práve prežíval veľké osobné problémy. Sedeli sme v útulnej kaviarničke pri šálke čaju. Priateľ mi opisoval svoju neutešenú situáciu. Dlhý výpočet ťažkostí trval hodnú chvíľu a mne slová povzbudenia akosi uviazli v hrdle. Chcel som mu dodať nádej, ale jeho seriál problémov mi načisto vzal odvahu. Nevedel som, čo mu mám povedať. Zrazu som si spomenul na nedávnu skúsenosť s Božou pomocou. Nebolo to nič veľké, ale pretože mi nič lepšie nenapadlo, povedal som mu to. Priateľ ma pozorne počúval. Zdalo sa, že sa trochu upokojil. Potom som začal spomínať ďalšie povzbudzujúce skúsenosti. Napätie postupne povolilo a rozhovor ožil. Ešte dlho sme sa rozprávali a môj priateľ odchádzal domov s novou nádejou a vyhliadkou do budúcnosti.

Nezabúdajme, že svedectvo nie je verejná súťaž o to, kto povie hlbší duchovný zážitok. Svedectvom máme osláviť Pána Boha a povzbudiť poslucháčov.

Zdieľať tento príbeh: