Na veľkom zhromaždení v Peru šiel indiánsky náčelník k pápežovi a vrátil mu Bibliu, ktorú priniesli kresťania Indiánom pred štyristo rokmi. Povedal mu: „Moji indiánski bratia sú zlými kresťanmi vykorisťovaní. Stali sme sa obeťami ponižovania a rasizmu. Chcem vám Bibliu vrátiť. Celé stáročia nepriniesla ani lásku, ani pokoj, ani spravodlivosť. Nech pápež vezme Bibliu tým, čo nás utláčajú. Ich srdcia a ich rozum potrebujú Bibliu oveľa viac.“

Biblia nenesie vinu za to, ako sa kresťania správajú. Keby ju ľudia prijali a žili podľa nej, neutláčali by iných, ale učili by sa milovať ich.

Zdieľať tento príbeh: