V manželstve platí Božia matematika, podľa ktorej „jeden“ plus „jeden“ nie je „dva“, ale „jedno telo“. K tejto Božej matematike patrí aj Božia gramatika, ktorá je tiež iná.

Podľa našej ľudskej gramatiky prvá osoba je vždy „ja“, druhá osoba „ty“ a tretia osoba je „on“ alebo „ona“. Pán Boh nás v manželskom živote učí opačné poradie. Prvou osobou má byť „On“, druhou „ty“ a až treťou „ja“.

Ak budeme v živote a v manželstve rešpektovať Božiu matematiku a gramatiku, nebudeme sklamaní. Skôr naopak.

Zdieľať tento príbeh: