Strážca majáku konal svoju prácu už vyše dvadsať rokov. Pravidelne každú hodinu bola na majáku vypálená rana z dela, ktorá varovala lode pred skalnatým pobrežím. Rok čo rok počul strážca majáku každú hodinu vo dne v noci výstrel z dvanásť palcového dela.

Raz sa však stalo, že delo sa pokazilo. Jeho pomocníci ho nechceli budiť, pretože si mysleli, že poruchu sami odstránia. Ale nepodarilo sa im to. Výstrel v určenú hodinu nenastal. Stalo sa to v noci. Strážca sa vyľakaný zobudil, vyskočil z postele a skríkol: „Čo to bolo?“ Ticho ho vyľakalo rovnako, ako výstrel z dela niekoho, kto to nečaká.

Naše dobré návyky sú ako výstrel z dela. Ak ste zvyknutí pomodliť sa a prečítať si niečo z Biblie, čo sa stane, keď to neurobíte? Ozve sa vo vás „alarm-systém“?

Zdieľať tento príbeh: