V jednom dome žili siedmi bratia. Boli odkázaní na to, aby sa o seba starali. Šiesti chodili do práce a jeden sa staral o domácnosť. Keď sa unavení bratia vrátili z práce domov, našli dom uprataný, jedlo pripravené a všetko v poriadku. Bratia sa z toho tešili a brata chválili.

Ale jeden brat chcel byť múdrejší ako ostatní. Siedmeho brata nazval lenivcom. Prečo by mali ostatní na neho robiť, kým on si sedí doma? Podľa neho by tiež mal chodiť do práce a zarábať na chlieb. Ostatní bratia mu to schválili. Prinútili siedmeho brata, aby tiež chodil do práce. Po nejakom čase si bratia niečo uvedomili. Keď prišli večer domov z práce, všetko bolo tak, ako to ráno nechali. Jedlo nebolo pripravené, nik ich nevítal. Zistili, že konali hlúpo, keď brata prinútili opustiť domácnosť a tiež chodiť do práce. Rozhodli sa, že ho požiadajú, aby zostal pracovať doma, pretože to, čo robí doma, je na prospech všetkým ostatným.

Zdieľať tento príbeh: