Ludwig van Beethoven, geniálny hudobný skladateľ, sa narodil 16. decembra 1770 v nemeckom Bonne. Stal sa jednou z najväčších hviezd na nebi vážnej hudby. Ako jeden z mála autorov získal uznanie i slávu už počas svojho života, ale zaplatil za ne tvrdú daň – svoje najslávnejšie dielo – 9. symfóniu – nikdy nepočul. V čase, keď osobne dirigoval premiéru tejto nádhernej skladby (7. mája 1824), bol už celkom hluchý. Hoci nepočul vynikajúci orchester ani búrlivý potlesk, jeho hudba tým vôbec neutrpela. Dodnes dojíma ľudské srdcia.

Hudba má zvláštnu schopnosť prihovárať sa ľudskej duši. Dokáže vzrušiť, dojať, upokojiť i rozveseliť. Navyše má jednu kvalitu – spolu so spevom sú to činnosti, ktoré si veriaci ľudia vezmú do neba. Tam už nebude záležať na hlase či hudobnom sluchu – všetci budeme spievať a hlasno chváliť svojho nebeského Otca. Nečakajme však až na nebo, veď Pána Boha môžeme a máme oslavovať aj dnes už tu na zemi.

Zdieľať tento príbeh: