Jeden kráľ chcel vidieť Pána Boha. Mudrcom a kňazom sa vyhrážal, že ich kruto potresce, ak mu neukážu Boha. Keď si už všetci zúfali, prišiel jeden starý pastier, ktorý zaviedol kráľa na veľké priestranstvo, ukázal mu slnko a prikázal:

„Pozri sa do slnka.“

Kráľ čoskoro sklonil hlavu a povedal: „Chceš, aby som oslepol?“

Pastier odpovedal: „Ale, kráľ môj, slnko, ktoré Boh stvoril, je len slabý odlesk jeho veľkosti. Ako by si potom vydržal pohľad na neho samého?“

Zdieľať tento príbeh: