Dvaja mimozemšťania sledujú pozemšťanov.

„Čo to robia?“ pýta sa prvý.

„Chodia tam a späť,“ odpovedá druhý.

„A kam?“ pýta sa opäť prvý.

„Nejdú nikam. Len chodia sem a tam,“ konštatuje mimozemšťan.

Príslovie hovorí: „Kto nevie, kam ide, určite nikam nedôjde.“ Ale život je beh, ktorý má svoj začiatok a koniec, štart a cieľ. Život nás vlečie, a často netušíme kam. Žiaľ, žijeme v spoločnosti, ktorá nás neučí klásť si základné otázky: Odkiaľ pochádzam? Kam spejem? Prečo som tu?

Aký je cieľ tvojho života?

Zdieľať tento príbeh: