V Španielsku môžu návštevníci obdivovať pozoruhodnosť jedného zámockého parku. Neďaleko zámku preteká parkom rieka. Majiteľ zámku vyhľadal staviteľa, ktorý na jeho prianie začal so stavbou mosta. Skôr než bola stavba dokončená, zámocký pán zomrel. Most bol budovaný na jeho prianie, a tak staviteľ dal príkaz, aby robotníci prácu zastavili. Most zostal nedokončený. Dodnes sa turisti chodia naň dívať. Most vychádza z jedného brehu, ale uprostred – nad riekou – sa končí.

Most, ktorý nikam nevedie! To je obraz života bez Boha. Života, ktorý nikdy nedosiahne druhý breh. Aj tomu najplodnejšiemu životu chýba cieľ, ak nevedie k Bohu a večnému životu.

Zdieľať tento príbeh: