Keď sa Sundar priblížil k jednej dedine, rozhodol sa, že si sadne na kus dreva a bude spievať. Bol v polovici tretej piesne, keď z domov a polí začali prichádzať dedinčania. Jeden malý, ale veľmi silný muž, zakričal na Sundara urážku. Keď Sundar neodpovedal, muž prišiel k nemu a sotil ho na zem. Sundar vystrel ruky, aby zmiernil pád, ale ostré kamene mu porezali jednu ruku a tvár.

Sundar sa potichu pomodlil. Rozvinul svoj turban a oviazal si ním porezanú ruku. Po tvári mu stále tiekla krv. Znova si sadol na poleno a pokračoval v speve. Keď skončil, nahlas sa pomodlil. Prosil Boha, aby požehnal každého v dedine a všetkým dal bohatú úrodu. Potom pokračoval v ceste. Dúfal, že v ďalšej dedine ho prijmú lepšie.

Zdieľať tento príbeh: