Muž, ktorý nedávno uveril v Ježiša Krista, sa rozprával so svojím neveriacim priateľom.

„Ty si sa teda obrátil na kresťanskú vieru.“

„Áno.“

„Musíš teda vedieť niečo o Kristovi. Povedz mi, kde sa narodil?“

„Neviem.“

„Koľko mal rokov, keď zomrel?“

„Neviem.“

„Koľkokrát kázal?“

„Ani to neviem.“

„Ty takmer nič nevieš o Kristovi, v ktorého si uveril.“

„Máš pravdu. Hanbím sa, že toho viem veľmi málo. Ale viem, že pred troma rokmi som bol pijan. Mal som dlhy. Rodina sa mi takmer rozpadla. Žena a deti mali strach, keď som sa vrátil domov. Teraz už nepijem. Nemám dlhy. Mám šťastnú rodinu. Deti ma večer netrpezlivo čakajú. To všetko pre mňa urobil Kristus. O tom som presvedčený.“

Zdieľať tento príbeh: