Na zvieracom sneme sa sťažoval pes, že aj keď je najlepší lovec a bežec, nepreukazuje sa mu dosť úcty. Kráľ si ho vypočul a vraví: „Dokáž to. Predbehni každého, koho stretneš, a ja ťa vymenujem za svojho zástupcu.“

Pes začal behať po lese. Chcel sa pretekať, ale nemal s kým. Zvieratá dostali strach a tak sa radšej skryli. Iba mladý ľahkomyseľný zajac zabudol na rozhodnutie kráľa a spokojne driemal na raždí, keď tu zrazu mu rovno pri nose cvakli ostré tesáky. Bez rozmýšľania vyrazil z pelechu a upaľoval, čo mu nohy stačili. Už-už sa zdalo, že ho krvilačný lovec dolapí, ale strach dal zajacovi krídla a ku kráľovi dobehol prvý. V tej chvíli sa z úkrytov vynorili ostatné zvieratá a všetky sa začali psovi posmievať. Kráľ uškŕňajúc sa povedal: „Vidíš, prehral si, predbehol ťa obyčajný zajac!“

„Nuž, veličenstvo,“ vysvetľoval pes, „ja som bežal len kvôli výhre, ale zajac bežal o život!“

Poučenie: Aká motivácia, taký výkon.

Zdieľať tento príbeh: