J. Hudson Taylor, zakladateľ kresťanskej protestantskej misie v Číne, strávil v tejto krajine 51 rokov. Bol citlivý na čínsku kultúru a zanietený pre evanjelium. Spoločnosť, ktorú založil, vyslala do sveta vyše 800 misionárov.

Keď sa raz rozprával s jedným mladým misionárom, ktorý začínal svoje pôsobenie v Číne, povedal mu: „Pozri sa!“ A  poriadne buchol päsťou do stola. Šálky s čajom poskočili a čaj sa rozlial. Kým mladý muž zmätene čakal, čo bude ďalej, Taylor povedal: „Na začiatku svojej práce dostaneš nejeden úder. Skúšky sú ako údery päsťou. Pamätaj si, že tieto údery ukážu, čo je v tebe.“

Zdieľať tento príbeh: