Novinár sa raz opýtal akéhosi politika: „Dodržali ste všetky sľuby, ktoré ste počas predvolebnej kampane sľúbili?“

Politik pohotovo odpovedal: „Áno, samozrejme… Nuž… Minimálne tie, ktoré som plánoval dodržať…“

Každý z nás sa určite ocitol v situácii, keď bol nejakým spôsobom súčasťou nesplneného sľubu. Buď sme my sami sľub nedodržali, alebo ho nedodržal niekto, kto niečo sľúbil nám.

Naším šťastím je, že Božie sľuby sú úplne iné. Božie slovo je isté a nemenné. Boh povedal: „Čo som povedal, to iste vyplním; čo som naplánoval, to určite urobím.“ (Iz 46,11)

Zdieľať tento príbeh: