Matka Tereza spomína:

„Chudobní sú úžasní. Raz k nám prišiel jeden z nich, aby nám poďakoval. Povedal: ´Od vás, ktoré ste sľúbili čistotu, sa môžeme najlepšie naučiť, ako plánovať rodinu. Veď tu nejde o nič iné, než o sebaovládanie pre vzájomnú lásku.´

Zdá sa mi, že povedal čosi veľmi krásne. Títo ľudia možno nemajú čo jesť, ale sú to veľkí ľudia.“

Zdieľať tento príbeh: