Jedného dňa, keď Matka Tereza cestovala vo veľkom lejaku, uvidela vedľa cesty umierajúceho muža. Pretože neďaleko bola nemocnica, vošla dnu a požiadala, aby ho vzali dovnútra. „Ľutujeme,“ znela odpoveď, „nemôžeme ho prijať.“ Rozhodla sa, že mu kúpi aspoň nejaké lieky. Keď sa vrátila, muž bol mŕtvy.

Znechutená a nahnevaná zvolala: „Lepšie sa starajú o psa alebo mačku ako o človeka! Nedovolili by, aby sa toto stalo ich obľúbeným zvieratám.“

Zdieľať tento príbeh: