„Nie je ti tá ťarcha ťažká?“ spýtal sa ktosi mladého chlapca, ktorý niesol svojho brata na pleciach.

„To nie je nijaká ťarcha. To je môj brat,“ odpovedal chlapec.

Zdieľať tento príbeh: