Našim priateľom sa narodilo postihnuté dievčatko. O tom, že sa nenarodí zdravé, vedeli rodičia už v čase tehotenstva. Hoci lekári im navrhovali ukončiť tehotenstvo, vnímali svoje dieťa ako Boží dar, ktorý prijmú z Božej ruky. Ich dôvera v Boha bola úžasná, modlitby vytrvalé a očakávania veľké. Dcérka sa narodila s lekárskou prognózou, ktorá jej dávala približne dva mesiace života.

Každý deň jej života bol naplnený ohromnou starostlivosťou a predovšetkým láskou rodičov a ostatných blízkych. Napriek únave prežívali všetky chvíle ako dar.

Ich dcérka sa dožila takmer pol roka. Postoj rodičov vyjadruje smútočné oznámenie: „Nechceme ľutovať, že nám odišla, ale byť vďační, že k nám prišla.“

Vďačnosť je dar, ktorý pomáha prekonať ťažkosti života.

Zdieľať tento príbeh: