Utorok, 7. júna 1763 (severozápadné Anglicko)

Je pozoruhodné, ako Boh obživil svoje dielo v týchto končinách. Pred niekoľkými mesiacmi väčšina ľudí v tomto kraji bola duchovne mŕtva. Keď to Samuel Meggot zistil, vyzval spoločenstvo v Barnard Castle, aby sa každý piatok modlili a postili. Hneď prvý piatok, keď sa zišli, Boh sa k nim priznal ohromným spôsobom. Odvtedy jeho dielo medzi nimi začalo rásť. Keď sa o tom dozvedeli okolité spoločenstvá, rozhodli sa nasledovať ich príklad. Čoskoro aj oni prežívali rovnaké požehnanie. Nie je príčinou mdloby u kresťanov hlavne to, že zanedbávajú túto jednoduchú povinnosť (myslím pôst, ktorý náš Pán spomína spolu s modlitbami a dávaním almužien)? Môže ju niekto zanedbávať a zostať pritom bez viny?

Zdieľať tento príbeh: