William Barclay rozpráva vymyslený príbeh o troch diablových učeníkoch, ktorí po skončení prípravného kurzu prichádzajú na Zem. Každý z nich predstavuje satanovi svoj plán, ako zničiť ľudstvo. Prvý navrhuje povedať ľuďom, že Boh neexistuje. Satan namieta, že tým ich veľmi neoklame, pretože ľudstvo inštinktívne vie, že opak je pravda. Druhý navrhuje, že bude hlásať, že peklo neexistuje. Satan odmieta aj túto taktiku. Mnoho ľudí cíti, že za hriech raz príde spravodlivá odplata. Tretí povedal: „Poviem ľuďom, že sa nemajú kam ponáhľať.“ „Choď,“ povie mu satan, „budeš ich ničiť po tisíckach.“

Tým najnebezpečnejším klamom je, že budeme mať stále čas – až do nekonečna. „Zajtra“ môže byť nebezpečné slovo.

Zdieľať tento príbeh: