Starý pán sa stal šťastným výhercom obrovskej sumy peňazí. Rodina sa ocitla v dileme. Ako to na srdce chorému starčekovi oznámiť tak, aby sa príliš nerozrušil? Veď by z toho mohol dostať infarkt!

Potom dostali nápad. Poprosia pána farára, s ktorým má dobrý vzťah, aby ho navštívil a celú vec mu citlivým spôsobom vysvetlil. Pán farár sa ujal svojej úlohy, navštívil starčeka a hovorí mu: „Brat môj, premýšľal si niekedy o tom, čo by si urobil, keby sa ti pošťastilo a vyhral by si veľkú sumu peňazí?“ Starček neváhal a povedal: „Samozrejme. To mám už dávno vyriešené. Polovicu by som rozdelil svojej rodine a druhú polovicu by som venoval cirkvi.“ Šokovaný farár sa v tom chytil za srdce, zapotácal sa a na mieste odpadol…

Zdieľať tento príbeh: