Prváci rozoberali s učiteľkou fotografiu jednej rodiny. Malý chlapček na obrázku mal inú farbu vlasov než tí ostatní. Jedno dieťa v triede zauvažovalo, že toho chlapca si asi adoptovali. Ďalšie malé dievčatko poznamenalo:

„Viem všetko o adopcii, pretože aj mňa si adoptovali.“

„Čo to znamená byť adoptovaný?“ spýtalo sa ďalšie dieťa.

„To znamená,“ odpovedalo dievčatko, „že rastieš v maminom srdiečku, a nie v maminom brušku.“


Zdieľať: