Rozmýšľal si už niekedy o tom, aký dar by si dal Ježišovi?

Malá Jolanka sa rozhodla, že dá Ježišovi dar. Prišla za mamou s otázkou:

„Mami, aký darček by som mohla dať Ježišovi? Svoju bábiku? Alebo knihu príbehov? Z čoho by mal radosť?“

„Mám ťa rada, Jolanka. Som šťastná, že miluješ Ježiša.“

„Ako vieš, že mám rada Ježiša?“ spýtala sa Jolanka.

„Keď mu chceš dať dar a často o ňom rozprávaš, tak viem, že ho máš rada.“

„Svoju bábiku mu asi nedám. Myslím, že nechce bábiku ani knihu. Neviem, čo mu mám dať.“

Mama objala svoju dcéru a povedala: „Jolanka, najväčší dar, aký môžeš Ježišovi dať, je tvoje srdiečko.“

„Ako môžem dať Ježišovi svoje srdiečko? Veď ho mám tu dnu,“ a ukázala na svoju hruď.

Mama sa usmiala. „Jolanka, dať Ježišovi srdiečko znamená povedať mu, že chceš byť ako on, že sa chceš správať ako on.“

„Mami, ako môžem byť ako Ježiš?“

„Keď budeš dobré dievčatko, uložíš po sebe topánky, pomôžeš svojej malej sestričke a keď budeš rozprávať svojim kamarátkam o Ježišovi.“

„Ježiš vie, že ho mám rada. Chcem byť ako on a hneď teraz mu darujem svoje srdiečko!“

Takto o svojej viere uvažujú deti. Možno práve preto Ježiš raz povedal: „Ak nebudete ako nedi, nikdy nevôjdete…“ Ako je to s nami dospelými? Akú konkrétnu podobu má dar, ktorý môžeš ty dať z vďačnosti Ježišovi?


Zdieľať: