V jednej škole som sa pýtal chlapcov a dievčat, ktoré vlastnosti by radi uvítali u svojej priateľky (priateľa). Tu je prvých desať:

1. Záujem o druhých. Ide o schopnosť myslieť najprv na potreby iných, až potom na seba. Dievčatám sa páčia chlapci, ktorí sa snažia vycítiť ich potreby a s láskou na ne reagovať. Podobne i chlapci dávajú prednosť dievčatám, ktoré sa viac pozerajú ľuďom do tváre ako do zrkadla.

2. Čestnosť. Vzťahy sa budujú na vzájomnej dôvere. Jedno dievča mi povedalo: „Mať vzťah bez dôvery znamená vložiť peniaze do banky, ktorá je bez záruky.“ Buď preto charakterný a dôveryhodný.

3. Spoľahlivosť. Mladí ľudia by sa radi poznali s niekým, kto zodpovedne kráča za svojím cieľom.

4. Humor. Kto by sa tešil z prítomnosti mrzutého a nevrlého človeka? Nikto.

5. Príťažlivosť. Môžeme to nazvať aj pokrytectvom, no typický chlapec chce príťažlivé dievča. Dievčatá túto vlastnosť nehodnotili až tak vysoko, no tiež vyjadrili túžbu mať pekného chlapca. Snaž sa preto byť príťažlivý a pozorný. Buď sám sebou a staneš sa pre iných príťažlivým.

6. Zásadovosť v morálke. Aj v spoločnosti, kde na každom kroku počuješ o tom, že „to robí každý“, si väčšina hľadá partnera, ktorý je sexuálne čistý.

7. Uznanie. Každý z nás chce cítiť, že je potrebný a uznávaný. Preto sa nebojte prejaviť uznanie. Uznanie je ako bumerang, ktorý sa k vám vráti pozitívnym spôsobom.

8. Počúvanie. Prečo ľudia zaplatia 50€ terapeutovi? Lebo on ich aktívne počúva. Vezmite si z toho poučenie a svojho priateľa pozorne počúvajte. Úroky môžu byť obrovské.

9. Dobrý prehľad. Nikto sa nechce kamarátiť s niekým, kto je uzavretý do svojho sveta. Radi počúvame tých, čo sú sčítaní, zaujímajú sa o okolité dianie a majú široký záber tém, o ktorých konverzujú.

10. Odovzdanie sa Bohu. Dievčatá intuitívne cítia, že muž, ktorý verí v Boha, je oveľa svedomitejší. Podobne aj chlapci si u dievčat veľmi cenia duchovné odovzdanie.


Zdieľať: