Všetci sme už určite videli a mnohí aj používame malé elektronické kalkulačky. Čo sa stane, ak ste stlačili zlé tlačidlo alebo ste sa pomýlili? Stlačíte tlačidlo „clear“ a všetky čísla alebo operácie, ktoré ste tam mali, sú nenávratne preč. Potom začnete znovu pekne od začiatku bez toho, aby ste sa pokúšali predošlú chybu nejakým spôsobom vyriešiť alebo napraviť. Kalkulačka si ju jednoducho viac nepamätá. Vaša chyba nie je nikde zaznamenaná! Navždy sa stratila! Ešte šťastie, že kalkulačky majú toto dôležité tlačidlo. Bez neho by sme sa asi nevymotali z kopiacich sa chýb.

Niečo podobné sa stane s našimi hriechmi, keď nám Boh odpustí. Následky nášho hriechu možno zostanú, ale vina a odsúdenie za priestupok sú jednoducho preč.


Zdieľať: