Rút Ryanová, manželka slávneho nahadzovača v bejzbale Nolana Ryana má určitý moment, na ktorý sa teší pri každom z manželových zápasov. Hovorí:

„Prvýkrát sa mi to stalo pravdepodobne ešte na stredoškolskom bejzbale v Alvine v polovici šesťdesiatych rokov. Potom sa to pravidelne opakovalo v priebehu ďalších desaťročí. Hocikedy počas hry sa Nolan zjaví pri mantineli domáceho hľadiska a pozerá do tribúny. Hľadá ma. Len čo očami nájde moju tvár, naširoko sa usmeje a pokýva hlavou, akoby mi chcel povedať: ´Si tam. To som rád.´ Zakývam mu a opätujem úsmev. Nolan sa vráti na hraciu plochu a pokračuje v hre.

Je to krátky okamih, ktorý nezachytia nijaké kamery, nijakí novinári, ba nie je zaznamenaný ani v nijakých knihách. Pre mňa je to však z celej hry ten najdôležitejší moment.“

Tí, ktorí nás milujú, túžia nám to prejaviť, venovať nám svoju pozornosť. Platí to nielen pre manželstvo a rodinu, ale aj pre náš vzťah k Bohu. Počas celého dňa, v tých dôležitých, ale aj bezvýznamných okamihoch, sa Boh teší, keď na chvíľu odbehneme a vyšleme úsmev smerom k nemu.


Zdieľať: